เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : คู่มือการขอรับและคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก ฯ

พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ครูผู้สอนคนพิการสามารถ download คู่มือการขอรับและคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ฯ ของ สพฐ. ได้ที่  เว็ปไวต์ http://gtech.obec.go.th

เข้าชม : 1479


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการดำเนินงานปี57 18 / ธ.ค. / 2557
      ศูนย์ กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน 5 ปี สำหรับคนพิการ 22 / ก.ย. / 2556
      กศน.ชัยนาท จัดอบรมครูผู้สอนคนพิการ เรื่องการจัดกศน.กึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ 17 / ก.ย. / 2556
      นายสมภพ สุนันทะนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มาเปิดโครงการจัด กศน.กึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ 11 / ก.ย. / 2556
      สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว จัดอบรม กศน.กึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ 1 / ก.ย. / 2556