เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวเด่น
หัวข้อเรื่อง : สิ่งอำนวยความสะดวก

อังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559


 ครูผู้สอนคนพิการ จัดทำIEP ไปยัง ศูนย์การศึกษาพิเศ๋ษ ดังเอกสารที่แนบ  
UserFiles/File/letter(4).doc    UserFiles/File/chejang(2).doc


เข้าชม : 1647


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการดำเนินงานปี60 6 / พ.ย. / 2560
      การของบประมาณอุดหนุนรายหัวคนพิการ 15 / ก.ย. / 2560
      การดำเนินการศูนย์แแนนะแนวฯ 17 / ก.ค. / 2560
      การประชุมระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 11 / ก.ค. / 2560
      สิ่งอำนวยความสะดวก 10 / พ.ค. / 2559