เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : Download
หัวข้อเรื่อง : 16 แผนประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผอ.พีรฉัตร

เสาร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนต่างๆให้กับคนพิการ
ครูผู้สอนคนพิการสามารถเลือกจัดทำแผนต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับคนพิการ
โดยพิจารณาจากศักยภาพ ประโยชน์ ความเหมาะสม และความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ 
ซึ่งครูจะต้องวิเคราะห์จากผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
UserFiles/Download/16%20plan.rar

เข้าชม : 3331


Download 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการดำเนินงานปี60 7 / พ.ย. / 2560
      แนทางการดำเนินงานศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศาอำเภอ/เขต 11 / ต.ค. / 2560
      คู่มือการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการสำหรับผู้บริหาร 11 / ต.ค. / 2560
      แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ 11 / ต.ค. / 2560
      รวมกฏหมายเกี่ยวกับคนพิการ 11 / ต.ค. / 2560