เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : Download
หัวข้อเรื่อง : PPT การจัด กศน.เพื่อคนพิการ สำหรับผู้บริหาร ผอ.พีรฉัตร

เสาร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


การจัด กศน.เพื่อคนพิการ 1  UserFiles/Download/perachat%20web.rar
การจัด กศน.เพื่อคนพิการ 2 UserFiles/Download/perachat%20web%202.rar
การจัด กศน.เพื่อคนพิการ 3 UserFiles/Download/perachat%20web%203.rar
การจัด กศน.เพื่อคนพิการ 4 UserFiles/Download/perachat%20web%204.rar
การจัด กศน.เพื่อคนพิการ 5 UserFiles/Download/perachat%20web%205.rar

เข้าชม : 2827


Download 5 อันดับล่าสุด

      แนวคิดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ ผอ.พีรฉ้ตร 20 / พ.ย. / 2558
      16 แผนประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผอ.พีรฉัตร 20 / ธ.ค. / 2557
      PPT การจัด กศน.เพื่อคนพิการ สำหรับผู้บริหาร ผอ.พีรฉัตร 6 / ก.ย. / 2557
      PPTรายงานผลการนิเทศ ติดตามงาน กศน.เพื่อคนพิการ อบรมผู้บริหาร ณ จ.ขอนแก่น อ.ศิริวรรณ(ศกพ.) 6 / ก.ย. / 2557
      PPT สิทธิประโยชน์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดร.สันทัด 6 / ก.ย. / 2557