เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : Download
หัวข้อเรื่อง : PPTรายงานผลการนิเทศ ติดตามงาน กศน.เพื่อคนพิการ อบรมผู้บริหาร ณ จ.ขอนแก่น อ.ศิริวรรณ(ศกพ.)

เสาร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


PowerPoint  UserFiles/Download/siriwan1.rar
หน้าเว็บ  UserFiles/Download/disabilities_nfe_go_th.rar
เอกสารประกอบ UserFiles/Download/data.rar

เข้าชม : 2275


Download 5 อันดับล่าสุด

      แนวคิดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ ผอ.พีรฉ้ตร 20 / พ.ย. / 2558
      16 แผนประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผอ.พีรฉัตร 20 / ธ.ค. / 2557
      PPT การจัด กศน.เพื่อคนพิการ สำหรับผู้บริหาร ผอ.พีรฉัตร 6 / ก.ย. / 2557
      PPTรายงานผลการนิเทศ ติดตามงาน กศน.เพื่อคนพิการ อบรมผู้บริหาร ณ จ.ขอนแก่น อ.ศิริวรรณ(ศกพ.) 6 / ก.ย. / 2557
      PPT สิทธิประโยชน์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดร.สันทัด 6 / ก.ย. / 2557