[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

Download : ทั้งหมด
  

20 / พ.ย. / 2558 : Download
แนวคิดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ ผอ.พีรฉ้ตร
เป็นแนวคิดสำหรับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรเพื่อใช้ในการออกแบบคำรับรองในงานของของตนเอง
เข้าชม : [2886]
20 / ธ.ค. / 2557 : Download
16 แผนประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ผอ.พีรฉัตร
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนการจัด กศน. เพื่อพัฒนานักศึกษาคนพิการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เข้าชม : [3262]
6 / ก.ย. / 2557 : Download
PPT การจัด กศน.เพื่อคนพิการ สำหรับผู้บริหาร ผอ.พีรฉัตร
PowerPoint นำเสนอโครงการอบรมผู้บริหารในการจัด กศน.เพื่อคนพิการ จ.ขอนแก่น/หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ผอ.พีรฉัตร อนุวงศ์ ผอ.ศว.พิษณุโลก
เข้าชม : [2827]
6 / ก.ย. / 2557 : Download
PPTรายงานผลการนิเทศ ติดตามงาน กศน.เพื่อคนพิการ อบรมผู้บริหาร ณ จ.ขอนแก่น อ.ศิริวรรณ(ศกพ.)
รายงานผลการนิเทศ ติดตามงาน กศน.เพื่อคนพิการ ปีงบประมาณ 2557 นำเสนอโครงการอบรมผู้บริหารในการจัด กศน.เพื่อคนพิการ จ.ขอนแก่น/หาดใหญ่ จ.สงขลา
เข้าชม : [2275]
6 / ก.ย. / 2557 : Download
PPT สิทธิประโยชน์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดร.สันทัด
โครงการอบรมผู้บริหารในการจัด กศน.เพื่อคนพิการ จ.ขอนแก่น/หาดใหญ่ จ.สงขลา
เข้าชม : [1758]
3 / ก.ย. / 2557 : Download
เอกสารบรรยายรายงานการนิเทศ อ.ศิริวรรณ อบรมผู้บริหาร ณ จังหวัดขอนแก่น
เอกสารบรรยายรายงานการนิเทศ อ.ศิริวรรณ อบรมผู้บริหาร ณ จังหวัดขอนแก่น
เข้าชม : [1136]
2 / ก.ย. / 2557 : Download
นำเสนอ ผอ ประยุทธ อบรมผู้บริหาร จ.ขอนแก่น/หาดใหญ่
งานนำเสนอ โครงการอบรมผู้บริหาร ในการจัด กศน.เพื่อคนพิการ โดย ผอ.ประยุทธ หลักคำ (ศกพ.)
เข้าชม : [1070]
15 / ส.ค. / 2556 : Download
ppt แนวทางการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานตามแบบประเมิน(ใหม่)ผอ.พีรฉัตร กศน.อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ppt แนวทางการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานตามแบบประเมิน(ใหม่)ผอ.พีรฉัตร กศน.อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
เข้าชม : [4262]
15 / ส.ค. / 2556 : Download
ppt การวางแผนเปลี่ยนผ่าน ประกอบการอบรม ผอ.พีรฉัตร กศน.อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
ppt การวางแผนเปลี่ยนผ่าน ประกอบการอบรม 14-16 สิงหาคม 2556 โดย ผอ.พีรฉัตร กศน.อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
เข้าชม : [2665]
29 / พ.ค. / 2556 : Download
นวัตกรรมใหม่ กศน.กึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.เพื่อคนพิการรูปแบบโฮมสคูล
เข้าชม : [3065]
19 / เม.ย. / 2556 : Download
หน้า 2 บบสำรวจ
เอกสารหน้า 2 แบบสำรวจ
เข้าชม : [1874]
6 / ก.พ. / 2556 : Download
แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
เข้าชม : [3713]
12 / พ.ย. / 2555 : Download
คู่มือการใช้ระบบการออกรหัสหลักสูตรรายวิชาเลือก
การขอรหัสรายวิชาเลือกสำหรับคนพิการสามารถดูรายละเอียดในคู่มือการใช้ระบบการออกรหัสหลักสูตรรายวิชาเลือกตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เข้าชม : [2413]
12 / พ.ย. / 2555 : Download
แนวทางการจัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ1
แนวทางการจัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ
เข้าชม : [4720]
8 / พ.ย. / 2555 : Download
หนังสือแจ้งแนวทาง
รายละเอียดหนังสือแจ้งแนวทาง
เข้าชม : [2263]
8 / พ.ย. / 2555 : Download
แนวทางการจัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ
แนวทางการจัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ1
เข้าชม : [3713]
21 / ก.ค. / 2554 : Download
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและให้พ้นจากหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งและให้พ้นจากหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [2977]
20 / ก.ค. / 2554 : Download
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับจังหวัด พ.ศ.2554
เข้าชม : [2157]
20 / ก.ค. / 2554 : Download
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน้วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงานและจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่้งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2554
เข้าชม : [1766]
21 / มิ.ย. / 2554 : Download
คู่มือครู (ส่วนที่ 3)
คู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [3224]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์  0 2281 7218   โทรสาร  0 2628 5330, 0 2281 7216  E-mail : dbt.nfe@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by